Dr. Elias Messo

Specialized in

  • Implantology
  • Maxillofacial Surgery
  • Oral Prosthetics
  • Periodontitis
  • General / Emergency Dentistry

Languages in the clinic

Swedish, English

Uppsala,
Sweden

+46 18 660 560

+46 18 140 648

About us

The dental clinic is located in the center of Uppsala. Together with our employees we offer dental care for the whole family for good oral health. Our dental practitioners are specialized in the fields of prosthetics, maxillofacial surgery and periodontology to replace missing teeth with implants, crowns and bridges and perform operations to remove infections of the mouth and teeth.
The general dental services include repairs, preventive dentistry, occlusal splints etc. We also work closely together with specialists in orthodontics and endodontics (root canal treatment).
Do not hesitate to contact us if you have any questions or would like to make an appointment.
Vi är en tandklinik mitt i stan som erbjuder kompetent tandvård i Uppsala för hela familjen. Här arbetar allmäntandläkare, specialisttandläkare och tandhygienister tillsammans för att Du ska ha en god munhälsa.
Vi har specialisttandläkare inom protetik, käkkirurgi och parodontologi som hjälper Dig att till exempel ersätta förlorade tänder med tandimplantat, kronor och broar eller utföra kirurgiska ingrepp i munnen för att avlägsna tänder och infektioner.
Inom allmäntandvården hjälper vi Dig med undersökningar, lagningar, förebyggande tandvård, bettskenor o.s.v. Vi har även ett nära samarbete med specialiteter inom tandreglering och endodonti (rotfyllningar). Kliniken är ansluten till Försäkringskassan.
Hör gärna av Dig till oss för frågor eller tidsbokning.

Contact Expert

Send